Tehnični podatki screen tkanin

Objekti z velikimi steklenimi površinami so ena od značilnosti moderne arhitekture. Steklene površine omogočajo večje koriščenje dnevne svetlobe in se naravno in harmonično zlivajo z okolico. Steklene fasade na objektih so privlačne za oko a imajo nekaj pomanjkljivosti, saj se zaradi sončne energije in sončnega sevanja, pojavljajo težave v notranjosti objekta.Normalno zastekljene površine brez zaščite prepuščajo 88% sončne energije, od tega 80% prodira direktno v notranjost objekta. Zidovi in sobno pohištvo vpijajo sončno sevanje in pretvarjajo to energijo v dolge toplotne valove, ki se zadržujejo v notranjosti. Ta pojav povzroča »efekt tople grede«, ki kopiči toploto v prostorih.

Če se zunanja temperatura ne spusti pod temperaturo v notranjosti objekta, nakopičena toplota ostaja v prostorih in se ne izgubi niti s prepuščanjem toplote niti z kroženjem zraka. Okna z dvojnim steklom še slabše prepuščajo toploto.

Temperatura notranjih prostorov v objektih z več kod 50% steklenih površin, kjer so okna zaprta, izpostavljena soncu in zastekljena samo z enim steklom brez zaščite, dosega od 10% do 15% višjo temperaturo od zunanje. V primeru, ko je zunanja temperatura 25’C, notranja temperatura dosega od 35’C do 40’C.

Velikost steklenih površin na objektih je pomemben dejavnik, ki vpliva na porabo električne energije. Naprave za hlajenje so neizogibne, ko gre za vzdrževanje prijetne temperature v prostorih, še posebej v poletnih mesecih. Da bi dosegli prijetno temperaturo brez naprav za hlajenje potrebujemo zunanja senčila, ki nudijo kakovostno zaščito in so enostavna za vzdrževanje.

Kakšen prihranek električne energije je mogoč z uporabo MERMET sunscreen satine 5500 zaščitnim senčilom, se je pokazalo v prostorih, v katerih je bila temperatura s pomočjo naprav za hlajenje vzdrževana nad 25 C.

Za sobo z visoko inercijo in vgrajenimi zaščitnimi senčili, z zunanje strani steklenih površin, morajo naprave za hlajenje imeti maksimalno potrebno moč 2000W. Medtem ko potrebujejo hladilne naprave, v sobi brez zaščitnih senčil, 3500W moči.

V sobah s srednjo inercijo je odnos 2000W z in 4100W brez zaščitnih senčil.

V obeh primer je postavitev zunanjih zaščitnih senčil zmanjšala uporabo električne energije za 62% (15kwh na dan). Zunanja senčila so pomemben dejavnik pri modernih objektih saj prispevajo k videzu objekta, udobju, kot tudi k znatnemu prihranku energije.

Široka paleta MERMET zaščitnih senčil nudi popolne možnosti za zaščito pred sončnimi in zunanjimi neprijetnimi dejavniki. MERMET senčila imajo poleg zaščite pred toploto tudi to značilnost, da se skozi njih vidi, istočasno pa ščitijo pred radovednimi pogledi od zunaj. S filtriranjem naravne svetlobe preprečujejo bleščanje sonca. Učinkovitost senčil temelji na sončnem faktorju Fs in koeficientu zasenčenja Sc.

Sončni faktor je del energije, ki prehaja skozi steklo:

 1. energija sončnega žarka, ki pade na steklo (100%)
 2. energija sončnega žarka, ki se odbije (refleksija)
 3. absorbirana energija v steklu, ki prehaja ven
 4. energija sončnih žarkov, ki prehaja v notranjost
 5. absorbirana energija v steklu, ki prehaja v notranjost.
Fs = količina energije, ki prehaja v notranjost skozi steklo (4+5)
količina celotne energije, ki pade na steklo (1)

Koeficient zasenčenja je odnos dejavnika sonca v primeru zaščitenega stekla (steklo + senčilo) in dejavnika sonca v primeru stekla brez senčila.

Sc = Fs (steklo + senčilo)
Fs (steklo)

Koeficient zaščite pred soncem (IPS) je delež sevanja sonca, ki ga senčilo odbije.

Vrednosti s pomočjo katerih opredeljujemo učinkovitost senčila, morajo biti podane v primeru zaprtih oken in natančnih merah za določen tip stekla. Te vrednosti so pogojene z drugimi ugodnimi in neugodnimi dejavniki. Poleg debeline in narave stekla je pomemben tudi položaj in smer fasade, razlika v zunanji in notranji temperaturi, kakor tudi razmak med senčilom in oknom. Prikazani diagrami temeljijo na raziskovanjih CEBTA in prikazujejo učinkovitost MERMET Sunscreen Satine zaščitnih senčil na oknih z zunanje in notranje strani stekla.

Zunanja zaščita Notranja zaščita
Temna barva Svetla barva Temna barva Svetla barva
Satine 5500/3030 Satine 5500/0202 Satine 5500/3030 Satine 5500/0202
Vizualna trasmisija (Tv ali TL) Vizualna trasmisija (Tv ali TL)
Tv=6% Tv=19% Tv=6% Tv=19%
Termalna transmisija Termalna transmisija
Faktor sonca (gtot ali fs) Faktor sonca (gtot ali fs)
Fs=11% Fs=16% Fs=38% Fs=27%

MERMET screen fiberglass material, Satine 5500, se uporablja kot zunanje in notranje senčilo in odbija 82% sončnega sevanja (80% v primeru okna z enim steklom). Le 14% celotne sončne energije in sevanja prodira skozi okna v notranjost objekta (v primeru okna z enim steklom 18%). Pri uporabi z notranje strani se faktor sonca zmanjša za 64%.

Tehnične lastnosti screen materiala Mermet (fiberglass vlakna)

Material ima edinstvene lastnosti:

 1. 88 % zaščita pred energijo sončnih žarkov (Pri namestitvi na zunanjo stran stekla znižuje temperaturo v prostorih srednje inercije od 5º do 10º C, kar ima za posledico zmanjšanje intalisane moči klima naprav za 50%, medtem, ko porabo električne energije, za delovanje klima naprave, zmanjšuje za 62%).
 2. zaščita pred UV sevanji od 97-100%
 3. izbira tipa tkanja in barve zagotavlja želeni nivo naravne svetlobe v prostoru, kot tudi kontrast (vidljivost skozenj)
 4. nevnetljiv, samogasljiv, netopljiv (standard M1, B1, Fr)
 5. specifična teža ±410 g/m²
 6. neraztegljiv (trajno vzdržuje 250kg utež obešeno na površini 1m²)
 7. trajno antistatičen (se ne maže in ne zahteva posebne nege)
 8. ne vpija vode in ostale tekočine (neobčutljiv na atmosferske učinke)
 9. popolnoma difuzira svetlobo in tako ekrane elektronskih naprav (računalniki) ščiti pred bleščanjem.
 10. rok trajanja je daljši od 20 let.

Mermet tkanine

Vas zanima več?

Odnos zunanjih in notranjih parametrov

Zunanja temperatura: +35C Notranja temperatura: +25C
Zunanje infra rdeče sevanje: 100% Notranje infra rdeče sevanje: 6
Zunanje UV sevanje: 100% Notranje UV sevanje: 0%
Zunanji toplotni učinek: 100% Notranji toplotni učinek: 12%
Zunanja svetloba: 100% Notranja svetloba: 85-80%
EnglishSlovenia